Công ty BTGin Việt Nam
MST: 0107 140 440
Email: btgin.vn@gmail.com
Địa chỉ: P307, Trần Gia Building, 81A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0902.016.636